Renter og gebyrer ved refinansiering

Når du ønsker å refinansiere gjelden din er det ofte for å gjenskaffe kontroll og oversikt over en økonomi som kanskje begynner å havne på avveie. Å skulle refinansiere gjeld vil som regel lønne seg når det gjelder å få senket rentekostnadene og andre gebyrer.

Det er likevel viktig at du sørger for at gebyrene som følger en eventuell refinansiering blir dyre. I denne artikkelen har vi samlet god informasjon til deg som tenker å refinansiere gjeld. Vi har særlig funnet frem informasjon som handler om renter og gebyrer forbundet med en refinansiering.

Hva er refinansiering av gjeld?

Når du refinansierer gjeld, tar du din allerede eksisterende gjeld og erstatter denne med et nytt lån. Ofte er dette et større lån ettersom du samler alle lånene du har. Det finnes mange årsaker til at du skulle befinne deg i en situasjon der du ser at økonomien din vil kunne ha godt av en refinansiering.

Dette kan handle om at du har gått ned i inntekt grunnet skifte av jobb eller permittering. Det kan også være at utgiftene dine har økt grunnet langvarig sykdom eller et samlivsbrudd. I slike situasjoner der du i tillegg har høye låneutgifter, er det fort at gjelden vokser raskere enn du kan betale den ned.

Når du refinansierer, reforhandler du lånebetingelsene dine for å forbedre dem. Da er det ofte snakk om å senke rentekostnadene og forlenge løpetiden. Dersom du får refinansiert gjelden din og senket rentene, vil du ha mer til overs hver måned som tidligere gikk til unødvendige omkostninger. Det du har til overs hver måned kan du benytte direkte inn mot gjelden din. Når du betaler mer ned på gjelden din vil du oppleve å bli gjeldsfri raskere.

En refinansiering sletter ikke gjelden din, men den gjør gjeldssituasjonen din mer håndterbar. I tillegg vil du oppleve å få kontrollen og oversikten tilbake.

Hva koster en refinansiering?

Når du skal refinansiere, så betyr dette at du oppretter et nytt lån eller restarter et annet. Uavhengig av prosessen så blir et nytt lån etablert og da er det vanlig at det følger med gebyrer og omkostninger på dette.

Etableringsgebyr

 

Når du tar opp et nytt lån, vil de aller fleste bankene kreve et etableringsgebyr for arbeidet det er med å sette opp et nytt lån. Dette gebyret kan enten være et fast beløp eller en prosentandel av lånesummer du søker om.

Dersom gebyret er fast ligger dette et sted mellom 300 og 1 000 kroner. Er det derimot snakk om en prosentvis andel, vil som regel gebyret ligge på omkring 1% av lånesummen. Det kan være penger å spare på å undersøke dette med de ulike bankene du vurderer å refinansiere i. Noen banker, grunnet den økte konkurransen på markedet, har valgt å droppe disse gebyrene for å lokke til seg kunder.

Tinglysning og verditakst

Dersom du skal refinansiere et allerede eksisterende lån som for eksempel et boliglån, følger det noen kostnader til dette også. Banken må sende inn ny dokumentasjon til tinglysning. Dette koster normalt rundt 500 kroner. Skal du i tillegg be om en økning av lånet, bør du ha en verdivurdering av boligen din. Dette kan koste mellom 2 000 – 6 000 kroner.

Renteøkning

Når du skal gjennomføre en refinansiering er det viktig å sørge for at den lønner seg. Et av målene med refinansieringen er å senke rentekostnadene. Dersom du samler mange lån inn under ett boliglån for eksempel, vil du senke rentekostnadene dine. Dette fordi du da kun vil ha en låneavtale å forholde deg til. Det du derimot må regne med er at boliglånets rente vil øke noe.

Et boliglån ligger normalt et sted mellom 2%-4% og er ett av markedets rimeligste og mest gunstige lån du kan ha. Den effektive renten på boliglånet ditt vil, ved en refinansiering, aldri øke til samme høyder som usikret gjeld du har refinansiert.

Spar penger med refinansiering

En refinansiering har som mål å senke kostnadene dine totalt. Det betyr at en refinansiering bare lønner seg dersom du kan få bedre lånebetingelser enn dem du sitter med i dag. Sørg derfor for at du refinansierer de lånene som du har høyest utgift på når det gjelder renter og omkostninger. Dette er da snakk om lån som forbrukslån, smålån og kredittlån.

Når du får betalt ut en del gjeld, vil kredittscoren din bli påvirket av dette. En kredittscore som blir høyere, vil også kunne påvirke rentene som et nytt lån blir satt til. Jo mer sikker du virker ovenfor banken, desto lavere vil banken kunne sette lånet ditt. På denne måten får du bedre betingelser for lånet.

Ettersom det finnes mange banker på markedet som ønsker deg som en kunde, er det viktig at du sammenligner lånetilbud du får. Dersom du gjør dette vil du kunne øke sannsynligheten for å spare enda mer på en refinansiering. Jo mer du sparer, desto raskere vil du kunne få god kontroll over økonomien din og får en hverdag du kan leve godt med.